winieta-01
winieta-02
winieta-03
winieta-04

DSC 081513 marca, jak co roku, odbył się Dzień Otwarty Szkoły Podstawowej nr 15 w Tarnowie. W naszych progach zawiali przyszłoroczni pierwszoklasiści wraz z rodzicami. Gości powitali uczniowie klas trzecich, a Pani Dyrektor, Teresa Kot przedstawiła ofertę edukacyjną naszej szkoły. Po obejrzeniu części artystycznej przygotowanej przez klasę 3b i wspólnych zabawach muzyczno-ruchowych przyszłe „pierwszaki” zwiedzały szkołę i uczestniczyły w przykładowych zajęciach szkolnych: sportowych, plastycznych, lekcji programowania komputerowego i lekcji j. angielskiego z wykorzystaniem tablicy multimedialnej. Rodzice mogli się dowiedzieć szczegółów dotyczących warunków nauki w szkole oraz pobrać formularze zgłoszeniowe. W szkolnej świetlicy na wszystkich czekał słodki poczęstunek.

Zapewne wiele dzieci obecnych na Dniu Otwartym Szkoły, powitamy 1września, już jako uczniów klas pierwszych SP15. 

Do zobaczenia!

NOWY SYSTEM.NAUCZANIA