winieta-01
winieta-02
winieta-03
winieta-04

Podręczniki szkolne dla klas I – VIII są bezpłatne.
Podręczniki  do religii nie są refundowane  -  zakupują rodzice. 

Wykaz podręczników do religii na rok szkolny 2021/2022:

 • Bóg naszym Ojcem (cz. 1 i 2). Podręcznik do religii dla I klasy szkoły podstawowej, red. P. Golioszek, wyd. Gaudium, Lublin 2020
 • Bóg daje nam Jezusa. Podręcznik do religii dla II klasy szkoły podstawowej,
  P. Goliszek, wyd. Gaudium, Lublin 2021
 • Przyjmujemy Pana Jezusa. Podręcznik do religii dla III klasy szkoły podstawowej,
  P. Goliszek (seria Z Bogiem na ludzkich drogach pod red. Ks. M. Zająca),
  wyd. Gaudium, Lublin – Przemyśl – Zamość 2014
 • Jestem chrześcijaninem. Podręcznik do religii dla IV klasy szkoły podstawowej,
  W. Janiga (seria Z Bogiem na ludzkich drogach pod red. Ks. M. Zająca),
  wyd. Gaudium, Lublin – Przemyśl – Zamość 2012
 • Bóg poszukuje człowieka. Podręcznik do religii dla V klasy szkoły podstawowej,
  W. Janiga wyd. Gaudium, Lublin 2021
 • Jezus Chrystus nas zbawia. Podręcznik do religii dla VI klasy szkoły podstawowej,
  W. Janiga, wyd. Gaudium, Lublin – Przemyśl – Zamość 2014
 • Spotykam Twoje słowo. Podręcznik do religii dla VII klasy szkoły podstawowej,
  P. Mąkosa (seria Z Bogiem na ludzkich drogach pod red. Ks. M. Zająca),
  wyd. Gaudium, Lublin – Przemyśl – Zamość 2012
 • Z Tobą idę przez życie. Podręcznik do religii dla VIII klasy szkoły podstawowej,
  P. Mąkosa (seria Z Bogiem na ludzkich drogach pod red. Ks. M. Zająca), wyd. Gaudium, Lublin – Przemyśl – Zamość 2013

podziekowanie

NOWY SYSTEM.NAUCZANIA