winieta-01
winieta-02
winieta-03
winieta-04

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

UWAGI

14.10.2019 – poniedziałek DN

dyżur

23.12.2019 r – poniedziałek

dyżur
Zimowe ferie świąteczne - dyżur

24.12.2019 r – wtorek WIGILIA

27.12.2019 r – piątek

30.12.2019 r – poniedziałek

31.12.2019 r – wtorek - SYLWESTER

21.04.2020  – wtorek
j. polski:
godz. 9:00

Egzamin
SP

22.04.2020  – środa
matematyka:
godz. 9:00

23.04.2020  – czwartek
j. obcy nowożytny:
godz. 9:00

9.04.2020 r (W. Czwartek)

Wiosenne ferie świąteczne - dyżur

10.04.2020 r (W. Piątek)

14.04.2020 r (wtorek)

12.06.2020 r (piątek)

Piątek po Bożym Ciele - dyżur

UWAGA:

  1. W/w dni są wolnymi od zajęć dydaktycznych.
  2. W w/w dni w szkole prowadzone będą zajęcia wychowawczo – opiekuńcze dla uczniów którzy przyjdą do szkoły. Zajęcia prowadzą nauczyciele zatrudnieni w szkole.

 

NOWY SYSTEM.NAUCZANIA