winieta-01
winieta-02
winieta-03
winieta-04

OBOWIĄZKOWE ZEBRANIA Z RODZICAMI
(OBECNOŚĆ WSZYSTKICH NAUCZYCIELI OBOWIĄZKOWA)

Klasy I-III

Klasy IV-VIII

Termin

Godz. 16:30

Godz. 17:30

07.09.2021

Godz. 16:30

Godz. 17:30

16.11.2021

Godz. 16:30

Godz. 17:30

08.02.2022

Godz. 16:30

Godz. 17:30

22.03.2022

Godz. 16:30

Godz. 17:30

17.05.2022

 

NOWY SYSTEM.NAUCZANIA