winieta-01
winieta-02
winieta-03
winieta-04

OBOWIAZKOWE ZEBRANIA Z RODZICAMI
(OBECNOŚĆ WSZYSTKICH NAUCZYCIELI OBOWIAZKOWA)

Klasy I - III

Klasy IV-VIII

Termin

Godz. 16:30

Godz. 17:30

17.09.2019

Godz. 16:30

Godz. 17:30

17.12.2019

Godz. 16:30

Godz. 17:30

21.01.2020

Godz. 16:30

Godz. 17:30

24.03.2020

Godz. 16:30

Godz. 17:30

26.05.2020

NOWY SYSTEM.NAUCZANIA