winieta-01
winieta-02
winieta-03
winieta-04

To nie jest zwykłe miejsce.

Przypomina raczej oranżerię, w której rozkwitają szalone orchidee, wyniosłe tulipany i nieśmiałe stokrotki. Nawet pokrzywy, które wypuszczają słodkie, białe kwiatki, tracą tu swoje „parzydełka”.

Nie ma tu wytyczonych ścieżek, ani grządek, ani rabat. Kwiaty rosną na wzór ogrodu angielskiego - razem wspólnie wypracowując trudne kompromisy. Uczą się wzajemnie szanować, współpracować chronić i wzmacniać nawzajem.
Współgrają tworząc nieprzerwaną feerię barw i terapeutyczną kompozycję zapachów. Tak, to miejsce, gdzie dzieci się wzmacniają, a nauczyciele młodnieją. Piękniejemy wszyscy!!!

Co nas wyróżnia?

 • Realizujemy programy nauczania i wychowania na najwyższym poziomie.
 • Nauka odbywa się w godzinach 8.00 – 14.00, w bardzo dobrych warunkach lokalowych.
 • Wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna, stosująca nowoczesne metody nauczania.
 • Nauka języków obcych: j. angielskiego z grupami EURO, j. niemieckiego.
 • Szeroka oferta bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych.
 • Bezpłatna opieka w świetlicy, w godz. 6.30 – 16.30.
 • Pełnowartościowe, smaczne dwudaniowe obiady.
 • Opieka pedagoga, psychologa i logopedy.
 • Opieka służby zdrowia (pielęgniarki i stomatologa).
 • Organizacja licznych wyjść do kina, bibliotek, teatru, na imprezy kulturalne, wystawy i lekcje muzealne oraz udział w warsztatach.
 • Wyjścia na lodowisko.
 • Wycieczki programowe i rekreacyjne, Zielone Szkoły.
 • Wyjazdy narciarskie nie tylko w czasie ferii zimowych.
 • Wieloletnie kontakty polsko-węgierskie, współpraca ze szkołami węgierskimi, wymiana uczniów i nauczycieli szkół węgierskich i SP15.
 • Uczestnictwo młodzieży w obozach językowych – EUROWEEK.
 • Uczestnictwo uczniów w chórze szkolnym - występy podczas uroczystości szkolnych, na terenie miasta i województwa.
 • Wychowanie fizyczne: zajęcia ogólnorozwojowe, gimnastyka korekcyjna, gry zespołowe.
 • Liczne osiągnięcia sportowe.
 • Praca z uczniem zdolnym, wielu uczniów to laureaci konkursów kuratoryjnych, przedmiotowych i tematycznych.
 • Biblioteka szkolna z czytelnią, z pełnym wyposażeniem lektur szkolnych i atrakcyjnym księgozbiorem wraz z Multimedialnym Centrum Informacji, wyposażonym w komputery z dostępem do Internetu.
 • Święto Szkoły, piknik szkolny, spotkania wigilijne, szkolne bale, dyskoteki, uroczystości okolicznościowe, dni otwarte dla przedszkolaków, liczne imprezy szkolne i klasowe.
 • Pracownia komputerowa z dostępem do Internetu.
 • Mobilne szafy z laptopami w salach lekcyjnych.
 • Sale wyposażone w monitory interaktywne i tablice multimedialne.
 • Boisko na terenie szkolnym oraz możliwość korzystania z hali TOSiR.
 • Realizacja programów profilaktycznych w klasach I – VIII.
 • Zajęcia rozwijające kreatywność. 

Najważniejsze cechy naszej Szkoły:

 • Daje uczniowi poczucie bezpieczeństwa i życzliwą atmosferę.
 • Stosuje zasadę indywidualizacji.
 • Rzetelnie uczy, dając możliwość samorealizacji.
 • Wychowuje w oparciu o program wychowawczo-profilaktyczny. 

Kładziemy nacisk na:

 • pracę według różnych programów nauczania,
 • bogaty program przedmiotów humanistycznych i artystycznych,
 • realizację ważnych dla ucznia umiejętności: korzystanie ze słowników, encyklopedii, Internetu, odczytywanie sensu przekazów niewerbalnych, formułowanie problemów dotyczących własnej postawy, znajomość swojego miasta, regionu, ich historii,
 • udział uczniów w konkursach przedmiotowych, literackich, plastycznych i innych.
 • włączanie elementów kultury i historii Węgier do programów nauczania języka polskiego i historii, realizując ciekawe projekty edukacyjne nasi uczniowie biorą udział w licznych konkursach przedmiotowych, artystycznych, zawodach sportowych wojewódzkich, powiatowych, międzyszkolnych i szkolnych, przeglądach. 

Zajęcia pozalekcyjne:

 • kółka przedmiotowe,
 • kółka artystyczne,
 • zajęcia sportowe,
 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,
 • gimnastyka korekcyjna.

podziekowanie

NOWY SYSTEM.NAUCZANIA