winieta-01
winieta-02
winieta-03
winieta-04

LP

WYSZCZEGÓLNIENIE

DATA

UWAGI

I półrocze:01.09.2021 (środa) – 14.01.2022 (piątek)

1.

Rozpoczęcie roku szkolnego

1 września 2021
(środa)

godz. 915 – kl. I SP, kl. V

2.

Ślubowanie klas pierwszych

 październik 2021

godz. 17:00

3.

Dzień Edukacji Narodowej

13 października 2021             (środa)

        godz. 14.00 – sala gimn.

4.

Wigilia

16 grudnia 2021  (czwartek)

godz. 17:00

5.

Ferie świąteczne – Boże Narodzenie

23 grudnia – 31 grudnia 2021
(czwartek – piątek)

 

6.

Klasyfikacja śródroczna

14 stycznia 2022 (piątek)

klasyfikacja wstępna
za I półrocze – 13.12.2021

II półrocze: 31.01.2022 (poniedziałek) – 24.06.2022 (piątek)

7.

Ferie zimowe

17 stycznia – 28 stycznia 2022
(poniedziałek – piątek)

 

8.

Dni otwarte szkoły
kl. I SP

luty – marzec 2022

 

9.

Wiosenna przerwa świąteczna

14 kwietnia – 19 kwietnia 2022
(czwartek – wtorek)

 

10.

Egzamin ośmioklasisty

język polski – 24 maja 2022 (wtorek) – godz. 9:00
matematyka – 25 maja 2022
(środa) – godz. 9:00
język obcy – 26 maja 2022
(czwartek) – godz.9:00

TERMIN DODATKOWY
język polski – 13.06.2022
(poniedziałek)– godz. 9:00
matematyka – 14.06. 2022 (wtorek) – godz. 9:00
język obcy  15.06.2022 (środa) – godz. 9:00

11.

Szkolny Piknik Rodzinny

czerwiec 2021                      (sobota)

godz. 900

12.

Klasyfikacja końcowa

20 czerwca 2022 (poniedziałek)

Klasyfikacja roczna wstępna 17.05.2022

13.

Pożegnanie absolwentów – uroczyste zakończenie roku

23 czerwca 2022               (czwartek)

 

14.

Rozdanie świadectw szkolnych

24 czerwca 2022            (piątek)

 

15.

Zakończenie roku szkolnego

31 sierpnia 2022

 

 

NOWY SYSTEM.NAUCZANIA