winieta-01
winieta-02
winieta-03
winieta-04

jandlugoszRok 2015 jest poświęcony Janowi Długoszowi - ojcu polskiej historiografii i heraldyki oraz autorowi największej polskiej kroniki historycznej średniowiecza. "Jan Długosz uważał historię za mistrzynię życia, która naucza cnoty i drogę do niej wskazuje" - zaznaczyli posłowie w uzasadnieniu uchwały, która nadała Janowi Długoszowi status patrona 2015 roku w 600. rocznicę jego urodzin. Uczniowie klas V a i V b na lekcji historii wcielili się w rolę średniowiecznych kronikarzy i przygotowali karty do kroniki „Jeden dzień w średniowiecznym Tarnowie”. Opisali na nich życie na zamku rycerzy Tarnowskich, w samym mieście Tarnowie i w znajdującym się za murami miasta klasztorze bernardynów. Była to prawdziwie „benedyktyńska praca”!

 

NOWY SYSTEM.NAUCZANIA