winieta-01
winieta-02
winieta-03
winieta-04

p128008822 grudnia 2015 roku, uczniowie klasy II d wraz z wychowawcą Tamarą Szczeklik zorganizowali uroczyste spotkanie przy ,,wigilijnym” stole. W odświętnie przystrojonej sali lekcyjnej przy dźwięku kolęd, uczniowie podzielili się opłatkiem i złożyli sobie życzenia. Zaprezentowali przygotowane indywidualnie, w parach i grupach kolędy i pastorałki oraz wiersze i opowiadania o tematyce świątecznej. Następnie przystąpili do wspólnego kolędowania. Spotkaniu towarzyszył uroczysty, wzruszający, miły i świąteczny nastrój.

 

NOWY SYSTEM.NAUCZANIA