winieta-01
winieta-02
winieta-03
winieta-04

20190321 09311921 marca nauczyciele i uczniowie Szkoły Podstawowej nr 15 w Tarnowie aktywnie wzięli udział w Dniu Nowych Technologii w Edukacji, organizując Festiwal Cyfrowej Nauki. Festiwal był jednym z punktów organizowanego corocznie, właśnie w marcu Święta Szkoły. Marzec to szczególny miesiąc dla naszej szkolnej społeczności, gdyż jest to miesiąc urodzin i imienin patrona szkoły Generała Józefa Bema, który, jak wiemy, był nie tylko strategiem i dowódcą wojskowym, ale i inżynierem, wynalazcą i konstruktorem nowoczesnych na ówczesne czasy maszyn wojskowych. Festiwal Cyfrowej Nauki, miał na celu zwrócenie uwagi na fakt, iż uczniowie i nauczyciele naszej szkoły znają i wykorzystują nowoczesne technologie w procesie nauczania i uczenia się , na bieżąco doskonalą swoje umiejętności w tym zakresie i dzielą się zdobywaną wiedzą. Wszystkie zajęcia były zajęciami otwartymi.

 

Przeprowadzone działania to:

  • W klasach pierwszych na zajęciach języka angielskiego, wykorzystując laptopy uczniowie pracowali z aplikacją Insta. Ling. służącą do szybkiej nauki słówek, dostarczającą nauczycielom szczegółowych raportów na temat systematyczności pracy i postępów uczniów w tym zakresie. Podczas Festiwalu odbyło się podsumowanie tygodniowej pracy z programem. Uczniowie w klasie wykonali sesję przeznaczoną na ten dzień, sprawdzali wystawione przez program oceny tygodniowe. Wspólnie z nauczycielem zadecydowali o rozszerzeniu ilości słówek, które przypadają na jedną sesję oraz podzieli się uwagami na temat tego, co im sprawia trudność, a co pomaga w zapamiętywaniu słówek, w jakim stopniu korzystają z pomocy rodziców podczas pracy z aplikacją Insta.Ling.
  • Na zajęciach edukacji wczesnoszkolnej klasy pierwsze, w ramach projektu „Przyroda z klasą" realizowały temat: „Jak na świecie świętuje się pierwszy dzień wiosny?". Wyświetlony został film edukacyjny. Uczniowie obejrzeli także prezentację multimedialną, a następnie wykonali kilka ćwiczeń związanych z omawianą tematyką, wykorzystując przy tym tablicę multimedialną. Uczyli się odczytywać e-maile od dzieci z różnych krajów, wykonali plakat z okazji Pierwszego Dnia Wiosny, wykorzystując program Paint. Odczytywali również wskazania termometru, korzystając ze strony internetowej matzoo.pl
  • Podobne zajęcia przeprowadzone były w klasach drugich. Realizowany był na nich temat: „Do czego zwierzęta wykorzystują ślinę?”. Zajęcia odbyły się w ramach projektu „Przyroda z klasą”. W ich trakcie uczniowie wykonywali ćwiczenia, wykorzystując multibook i tablice multimedialną.
  • W klasie II c odbyła się lekcja programowania z wykorzystaniem gry Scottie Go oraz smartfonów i tabletów. Uczniowie uczyli się przesyłania zdjęć i filmików za pomocą aplikacji Messanger.
  • Na zajęciach języka angielskiego w klasach trzecich, uczniowie pracowali z tablicą multimedialną i programem do nauki języka angielskiego „7 diamentów”.
  • W klasie III a uczniowie na zajęciach korzystali ze strony internetowej matzoo.pl . Korzystali z przeglądarki You Tube i wyszukiwali filmiki edukacyjne związane z tematyką zajęć "Na planie filmowym". Planowali wycieczkę i tworzyli jej harmonogram z wykorzystaniem przeglądarki Google. Odbyli również wirtualny spacer po muzeum - Karpacka Troja.
  • Natomiast w klasie III b realizowany był projekt edukacyjny „Rusz w Podróż  - kontynenty . Ameryka Północna”. Uczniowie uczyli się wykorzystywania zasobów Internetu, szukając zdjęć, filmów, informacji i ciekawostek o Ameryce Północnej. Nauczyli się korzystać ze  strony  internetowej  dotyczącej lotów samolotem do różnych miejsc na kuli ziemskiej (Flightradar24). Sprawdzili ofertę dla szkół na wycieczkę   do pobliskiej wioski indiańskiej” „Fort Wapiti”.

Festiwal Cyfrowej Nauki dostarczył wielu wrażeń zarówno uczniom, jak i nauczycielom. Przyczynił się do poszerzenia i zdobycia nowej wiedzy, doskonalenia umiejętności związanych z nowoczesnymi technologiami. Stał się inspiracją do dalszej pracy na zajęciach.

 

 

 

 

 

NOWY SYSTEM.NAUCZANIA