winieta-01
winieta-02
winieta-03
winieta-04

5Nasza szkoła po raz kolejny wzięła udział w kampanii „Biała wstążka” - największej na świecie międzynarodowej inicjatywie mającej na celu walkę z przemocą. Tegoroczna edycja przebiegała pod hasłem „Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi w swej godności i w swoich prawach”, a jej motywem przewodnim była osoba niepełnosprawna doświadczająca przemocy ze strony najbliższych.

Społeczność ”Piętnastki” czynnie włączyła się do tej akcji. W czasie tygodnia „Białej wstążki” (26.11 – 30.11.2018r.) we wszystkich klasach 4 – 8 zorganizowano lekcje wychowawcze poruszające tematykę przemocy. Podjęto na nich rozmaite działania, oto niektóre z nich:

  • tworzenie plakatów, plansz, lapbooków i haseł antyprzemocowych,
  • tematyczne gazetki klasowe,
  • rozmowy, pogadanki, dyskusje,
  • przygotowanie klasowego kodeksu działań przeciwko przemocy,
  • zajęcia z psychologiem i pedagogiem szkolnym,
  • scenki dramowe pozwalające wczuć się w sytuację osób doznających i stosujących przemoc, pomagające poznać ich uczucia, motywy postępowania,
  • udział w sztafecie przeciwko przemocy,
  • zorganizowanie biegu na 200 metrów inspirowanego historią ambasadorki kampanii – niewidomej Joanny Mazur – w biegu brały udział pary uczniów, z których jeden miał zasłonięte oczy, a drugi był jego przewodnikiem.

Przy wejściu do szkoły przygotowano tablicę informacyjną z praktycznymi radami dotyczącymi zjawiska przemocy i tego, gdzie w przypadku jej wystąpienia możemy szukać wsparcia i pomocy. Tablicę ozdobiły prace uczniów.

W klasach IV i VII na zajęciach prowadzonych przez pedagoga szkolnego p. Jolantę Szarkowicz – Bacę dzieci poznały rodzaje przemocy, a także dowiedziały się, gdzie szukać pomocy, gdy ona wystąpi. Swoje przemyślenia uczniowie klas IV przelali na papier, tworząc graffiti antyprzemocowe, będące swoistym protestem przeciw wszelkim przejawom przemocy. W klasach VII, pracując w grupach, młodzież projektowała plakaty, eksponując hasła tematycznie związane ze zjawiskiem przemocy.

Reprezentacje uczniów z klas VII i VIII wzięły udział w zajęciach warsztatowych prowadzonych przez p. psycholog Kingę Słowik. Tematem warsztatów były emocje i myśli o sobie, świecie i przyszłości, które pojawiają się u dziecka krzywdzonego, czyli np. lęk, złość, niskie poczucie własnej wartości, wycofywanie się w relacjach, myśli typu: jestem beznadziejny, nic w życiu nie osiągnę, świat jest beznadziejny itp. Wszystkie przemyślenia i refleksje wysnute przez uczestników zajęć zostały przelane na plakaty, które zawisły potem w miejscu dostępnym na co dzień dla rodziców. Bo to oni byli ich adresatami.

Do akcji „Biała wstążka” włączyli się czynnie wychowawcy świetlicy. Wspólnie z dziećmi przygotowali białe wstążki, które wszyscy obdarowani dumnie prezentowali na swoich piersiach. Nauczyciele przeprowadzili liczne pogadanki o przeciwdziałaniu przemocy oraz formach pomocy osobom krzywdzonym, uczyli, jak radzić sobie z agresją, stosując zajęcia relaksacyjne przy muzyce. Uczniowie wykonali prace plastyczne „Serduszko dla przyjaciela” oraz plakat promujący dobroć i pomoc dla osób niepełnosprawnych. Powstało również „Drzewko życzliwości” głoszące sprzeciw wobec przemocy.

W ramach kampanii „Biała wstążka” p. Agnieszka Białek i p. Alina Skrabacz przeprowadziły konkurs literacki pod hasłem: „Przemocy mówimy: NIE!“  Zgromadził on dużą grupę dzieci, która swoje przemyślenia dotyczące przemocy, próbowała trafnie „ubrać w słowa”.

Wszystkie powzięte działania miały na celu wyrażenie naszego zdecydowanego sprzeciwu wobec agresji i przyczynienie się do przeciwdziałania wszelkim jej przejawom.

Za rok planujemy wziąć udział w kolejnej edycji „Białej wstążki“. Chcielibyśmy, aby stało się to tradycją naszej Szkoły.

NOWY SYSTEM.NAUCZANIA