winieta-01
winieta-02
winieta-03
winieta-04

dsc 0497Na przełomie marca i kwietnia br. uczniowie klas 4-8 uczestniczyli w spotkaniach z przedstawicielami Straży Miejskiej. Zajęcia miały charakter warsztatowy, a ich tematem były: agresja, przemoc oraz cyberprzemoc. Prowadzący: starszy inspektor Aldona Matusik i starszy inspektor Paweł Dziura rozmawiali z młodzieżą na temat przejawów agresji i przemocy w szkole i poza nią, w bardzo przystępny sposób wyjaśniali dzieciom, na czym polegają takie zjawiska i jak się przed nimi bronić. Szczególną uwagę zwrócili na cyberprzemoc, z której przejawami uczniowie spotykają się często.

Przedstawiciele Straży Miejskiej bardzo dokładnie omówili różne formy cyberprzemocy oraz zapoznali uczniów zarówno z działaniami profilaktycznymi, jak i ze sposobami radzenia sobie w takich sytuacjach.

Interaktywne metody, jakie zastosowali prowadzący, pozwoliły dzieciom na aktywne uczestnictwo w warsztatach, dzięki czemu wiedza zdobyta podczas spotkania została utrwalona.

Zajęcia nie tylko przybliżyły młodzieży zjawiska społeczne stanowiące dla nich zagrożenie, ale umożliwiły zrozumienie znaczenia w życiu człowieka takich wartości, jak przyjaźń, tolerancja, empatia oraz asertywność.

 

 

NOWY SYSTEM.NAUCZANIA