winieta-01
winieta-02
winieta-03
winieta-04

konkurs podrozeKonkurs na najlepsze, najciekawsze, najbardziej niezwykłe zdjęcie, na którym znajdujecie się w dowolnym miejscu na tle wybranego zabytku.

ZASADY UCZESTNICTWA: 

  • W konkursie mogą brać udział wszyscy chętni uczniowie.
  • Udział w konkursie polega na wykonaniu (bądź wykorzystaniu zrobionej wcześniej) fotografii na tle dowolnego zabytku znajdującego się w Polsce lub na świecie.
  • Jedna osoba może zgłosić 1 zdjęcie.
  • Wywołane lub wydrukowane fotografie należy dostarczyć do biblioteki szkolnej do dnia 31 maja.
  • Format prac – sugerowany: 15x21 lub A4.
  • Zdjęcie należy podpisać imieniem, nazwiskiem, podać klasę oraz nazwę ukazanego zabytku.
  • Uczestnicy konkursu akceptują to, że ich zdjęcia mogą zostać wykorzystane do publikacji na stronach internetowych i Facebooku.
  • Uczestnik konkursu wyraża zgodę na opublikowanie swoich danych.
  • Nagrodą w konkursie będzie przedstawienie zwycięskich zdjęć na stronie internetowej szkoły, Facebook-u szkoły, tablicy podczas pikniku, 6 z plastyki oraz słodki upominek.

NOWY SYSTEM.NAUCZANIA