winieta-01
winieta-02
winieta-03
winieta-04

DSC 0325W czwartek, 26 kwietnia br. uczniowie klas 1 - 4 wzięli udział w spotkaniu profilaktycznym „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży miasta Tarnowa na obszarach wodnych”. Prelegentem był ratownik Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, pan Ryszard Lis, który mówił o właściwym zachowaniu nad wodą. Prelegent przedstawił dzieciom zagrożenia, jakie czyhają na nich podczas wypoczynku nad rzeką, jeziorem czy nad morzem. Zwrócił uwagę uczniów na to, jak ważne jest stosowanie się do zasad bezpieczeństwa oraz do ostrzeżeń i informacji znajdujących się w miejscu wypoczynku. Zaapelował do dzieci, by rozważnie korzystały z uroków kąpieli i unikały ryzykownych zachowań, które mogą powadzić do tragedii.
Uczniowie z zainteresowaniem wysłuchali pogadanki, ale ich myśli były zapewne gdzieś nad wodą…

NOWY SYSTEM.NAUCZANIA