winieta-01
winieta-02
winieta-03
winieta-04

DSC 034826 kwietnia br w sali gimnastycznej miała miejsce ciekawa lekcja. Badacz i znawca najnowszej historii Tarnowa, pan Ryszard Lis przedstawił uczniom zawiłe zagadnienia dotyczące wydarzeń z czasów II wojny światowej i związanych z nimi niedomówień i niejasności. Prelegent wyjaśnił uczniom, że po zajęciu Polski przez wojska niemieckie w 1939 roku Oświęcim znalazł się na terenie III Rzeszy i założony w tym mieście obóz był obozem niemieckim nazwie Auschwitz. Zginęło w nim ponad 1,5 miliona ludzi, a pierwszy transport wyruszył właśnie z Tarnowa. Wydarzenie to upamiętnia pomnik znajdujący się przy Placu Więźniów Oświęcimia. Bardzo interesująca dla uczniów była informacja o rekonstrukcji wspomnianego pomnika. Została ona przeprowadzona w taki, sposób, by obiekt prezentował prawdę historyczną. Wykład pana Ryszarda Lisa, oprócz walorów poznawczych, miał duże znaczenie wychowawcze i niewątpliwie przyczyni się do kształtowania właściwej świadomości historycznej młodych tarnowian.

NOWY SYSTEM.NAUCZANIA