winieta-01
winieta-02
winieta-03
winieta-04

p1011162Za serca dar dziś uczniów tłum gorące śle życzenia - tak dziękowali nasi uczniowie swoim nauczycielom podczas uroczystości, która miała miejsce 13 października br.
W sali gimnastycznej zgromadziła się młodzież, przedstawiciele Rady Rodziców, zaproszeni emeryci oraz nauczyciele pracujący w naszej szkole.
W imieniu rodziców głos zabrał przewodniczący Rady Rodziców, pan Tomasz Gut, który pod adresem nauczycieli skierował słowa wdzięczności za codzienną pracę nad wychowaniem i edukacją młodego pokolenia. Pan Gut życzył wszystkim pracownikom szkoły zdrowia, siły do zmagań z często niełatwą rzeczywistością oraz wiary w sens i efekty wykonywanej pracy.


Następnie Dyrektor Szkoły, pani mgr Teresa Kot przekazała wyrazy uznania i podziękowania swoim współpracownikom oraz nagrodziła nauczycieli, którzy osiągnęli sukcesy dydaktyczne.
Część artystyczną przygotowały panie: Zdzisława Księżyk oraz Elżbieta Ogrodnik. W programie wystąpili uczniowie klas IV-VI oraz Gimnazjum „Piętnastka”, którzy zagrali siebie, dzięki czemu wszystko wypadło bardzo naturalnie i podobało się widzom, którzy nagrodzili młodych artystów gromkimi brawami.
Uroczystość uświetnił występ chóru szkolnego, prowadzonego przez panią mgr Renatę Wieczorek.
Zachwyt budziła skromna, ale bardzo wymowna dekoracja sali gimnastycznej: mnóstwo białych kwiatów na zielonym tle symbolizowało uczniowską wdzięczność i skruchę. Jej autorką była pani Jolanta Szarkowicz-Baca.
Wzruszająca była również krótka prezentacja multimedialna zawierająca piękne i mądre stwierdzenia dotyczące nauczycieli.

NOWY SYSTEM.NAUCZANIA