winieta-01
winieta-02
winieta-03
winieta-04

20190321 093908W marcu br. klasy Ia i Ib wraz z wychowawcami p. Bernadetą Pawłowską i Elżbietą Majchrowską wzięły udział w "Biegu śladami Gen. J. Bema" z okazji Święta Szkoły. Uczniowie odwiedzili miejsca związane z patronem szkoły: pomnik generała J. Bema na ul. Wałowej, kamienicę przy tarnowskim Burku, w której urodził się generał J. Bem, Bramę Seklerską i Mauzoleum w Parku Strzeleckim. Zdobyte podczas spaceru wiadomości były dla uczniów wspaniałą lekcją historii. Stanowiły także doskonałą okazję do integracji zespołów klasowych oraz poznania małej ojczyzny, jaką dla dzieci z "Piętnastki" jest Tarnów.

 

NOWY SYSTEM.NAUCZANIA