winieta-01
winieta-02
winieta-03
winieta-04

img 294815 czerwca 2016 r. już po raz czwarty Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie zorganizował Galę Empatii, która jest wielkim świętem dla Wolontariuszy, Opiekunów i Koordynatorów wolontariatu. Udział w Galii wzięli również przedstawiciele naszej Szkoły – pan Mariusz Łabuz oraz uczniowie: Zuzanna Jarosz i Aleksandra Broniec.

W tym dniu do Pałacu Sanguszków przybyło wielu dostojnych Gości: Jego Ekscelencja Biskup Stanisław Salaterski, Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Tarnowie - Artur Puciłowski, Pełnomocnik Prezydenta Tarnowa ds. Edukacji - Bogumiła Porębska, a także radny Rady Miejskiej w Tarnowie Piotr Górnikiewicz. Oczywiście nie zabrakło Wolontariuszy w każdym przedziale wiekowym wraz ze swoimi Dyrektorami i Opiekunami, Rodziców i Przyjaciół Empatii.

Nasza Szkoła otrzymała srebrne „Serduszko Empatii” będące podziękowaniem, a zarazem mobilizacją do podejmowania kolejnych wyzwań mających na celu pomoc potrzebującym.

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego – pani Anna Zielińska i pan Mariusz Łabuz - Szkoły Podstawowej nr 15, im. Gen. J. Bema w Tarnowie, składają serdeczne podziękowania rodzicom i uczniom naszej szkoły za współpracę i wsparcie w tym roku szkolnym akcji: Przemów ludzkim gestem i Złotówka na budowę hospicjum Via Spei, za udział w których otrzymaliśmy kolejne „Serduszko”.

NOWY SYSTEM.NAUCZANIA