winieta-01
winieta-02
winieta-03
winieta-04

samorzadWraz z rozpoczęciem roku szkolnego 2015/2016 – jak co roku swoją działalność rozpoczął w naszej szkole Samorząd Uczniowski. Zgodnie z wolą uczniów opiekunami ze strony Grona Pedagogicznego zostali: p. Anna Zielińska i p. Mariusz Łabuz. Z pomocą opiekunów samorządu i wychowawców klas wyłoniono z poszczególnych klas kandydatów na Przewodniczącego: Mateusz Brzeski i Julia Peciak z klasy Va; Bartosz Główczyk i Julia Jaszczur z klasy Vb; Olga Ciochoń i Kinga Karaś z klasy VIa. Przeprowadzono kampanię mającą na celu zapoznanie wszystkich uczniów klas IV-VI z programem poszczególnych kandydatów. W tym celu sami kandydaci wykonali i rozwiesili w szkole plakaty ze swoimi pomysłami oraz przedstawili je osobiście w każdej z klas. Następnie zapadła cisza przedwyborcza. Wybory na Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 15 odbyły się 25 września 2015r. W wyniku głosowania - PRZEWODNICZĄCĄ została Kinga Karaś, a ZASTĘPCĄ Bartosz Główczyk.  

 

NOWY SYSTEM.NAUCZANIA