winieta-01
winieta-02
winieta-03
winieta-04

TERMINY OGÓLNOSZKOLNYCH 
ZEBRAŃ RODZICÓW – r. szk. 2018/2019

OBOWIAZKOWE ZEBRANIA Z RODZICAMI 
(OBECNOŚĆ WSZYSTKICH NAUCZYCIELI OBOWIAZKOWA)

Klasy I - III

Klasy IV-VIII

Termin

Godz. 16:30

Godz. 17:30

11.09.2018

Godz. 16:30

Godz. 17:30

06.11.2018

Godz. 16:30

Godz. 17:30

08.01.2019

Godz. 16:30

Godz. 17:00

19.03.2019r

Godz. 16:30

Godz. 18:00

14.05.2019 r