winieta-01
winieta-02
winieta-03
winieta-04

Wydarzenia w roku szkolnym 2019-2020

1 października 2019 roku w naszej szkole przeprowadzone zostały wybory do Samorządu Uczniowskiego. Poprzedzono je kampanią wyborczą, w trakcie której kandydaci zaprezentowali swoje programy. Uprawnieni do głosowania byli wszyscy uczniowie szkoły. W głosowaniu wzięło udział 307 uczniów. Każdy wyborca mógł oddać tylko jeden głos na wybranego przez siebie kandydata.

Komisja wyborcza w składzie: Martyna Szynal, Oskar Cudek- Mróz oraz Kuba Firlej czuwała nad prawidłowym przebiegiem głosowania.

Nadzór nad przebiegiem wyborów sprawował opiekun Samorządu Uczniowskiego.

Zgodnie z Regulaminem Samorządu Uczniowskiego i Regulaminem Wyborów w skład Samorządu Szkoły Podstawowej weszły osoby o największej liczbie głosów i będą pełnić następujące funkcje:

Patrycja Wentrych z klasy 7A- PRZEWODNICZĄCA, Wojciech Procyk z klasy 7B- ZASTĘPCA, Łabno Zuzanna z klasy 8A - SKARBNIK, Cieśluk Filip z klasy 8A- SEKRETARZ

przewodniczaca zastepca

  sekretarzskarbnik

okulary spo20 6Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w zbiórce okularów przeciwsłonecznych i korekcyjnych. Zebrane przedmioty zostały przekazane organizatorom – Fundacji "Okuliści dla Afryki". Fundacja ta świadczy pomoc medyczną w krajach afrykańskich – dotarła ze swoją Mobilną Kliniką do Kamerunu, Namibii, Ugandy, Tanzanii, Ghany, Kenii i na Madagaskar.

DSC 027130 września obchodzimy „Dzień Chłopaka”. Z tej okazji Samorząd Uczniowski przeprowadził wybory na „Najsympatyczniejszego chłopaka”. Każda klasa wybrała swojego kandydata. O tytuł „Najsympatyczniejszego” ubiegało się siedemna­stu naj­sym­pa­tycz­niej­szych i naj­bar­dziej kole­żeń­skich chłop­ców wśród całej spo­łecz­no­ści szkol­nej:

2019 09 25 2425. 09.2019 r. w naszej szkole odbyły się krótkie zajęcia z robotyki. Przedstawiciele firmy „Świat Robotyki” zaprezentowali uczniom interaktywne konstrukcje, roboty i mechanizmy z wykorzystaniem różnego typu zestawów edukacyjnych np. zestawu LEGO. Pokazali, że naukę można połączyć z zabawą i odkrywać tajniki elektroniki, grafiki, projektowania i druku 3D.