winieta-01
winieta-02
winieta-03
winieta-04

IMG 20191105 WA0005Bezpieczeństwo dzieci jest priorytetem codziennych działań szkoły. W roku ubiegłym przystąpiliśmy do projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa – "Szkoła Promująca Bezpieczeństwo". W maju tego roku zespół certyfikujący z Wydziału Prewencji KWP w Krakowie wizytował naszą szkołę w zakresie realizacji zadań ujętych w projekcie. Podczas tego audytu uzyskaliśmy maksymalną ilość punktów – 56 + 3 punkty dodatkowe, łącznie 59 punktów.

Ta wysoka ocena sprawiła, że Zespół certyfikujący wniósł o przyznanie naszej szkole Certyfikatu „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”- Edycja 2019 – 2021. Nasza szkoła znalazła się w gronie innych jedenastu szkół, którym także przyznano Certyfikat.

Uroczyste wręczenie Certyfikatu nastąpiło w dniu 5 listopada 2019 r. w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Zaszczyt odebrania Certyfikatu dla naszej szkoły przypadł w udziale grupie reprezentującej naszą placówkę w składzie: p. Dyrektor Teresa Kot, pedagog szkolny p. Jolanta Szarkowicz – Baca (koordynator projektu), p. Dorota Kubacka – Wentrych (przedstawicielka nauczycieli i rodziców) oraz reprezentantka Samorządu Szkolnego, jego przewodnicząca - Patrycja Wentrych. Certyfikaty wręczał nadinspektor dr Krzysztof Pobuta - Małopolski Komendant Wojewódzki Policji oraz p. Barbara Nowak – Małopolska Kurator Oświaty.

Certyfikat jest dokumentem przyznawanym na okres dwóch lat. Otrzymanie go to duże wyróżnienie, ale także obowiązek dalszych działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa w szkole.
http://policja.pl/pol/aktualnosci/181140,XV-Jubileuszowa-gala-wreczenia-Certyfikatow-Szkola-Promujaca-Bezpieczenstwo.html
https://www.youtube.com/watch?v=a5ltS1aPO2M
http://tarnow.policja.gov.pl/pl/aktualnosci/xv-jubileuszowa-gala-wreczenia-certyfikatow-bezpieczenstwa-szkola-promujaca

 

NOWY SYSTEM.NAUCZANIA