winieta-01
winieta-02
winieta-03
winieta-04

baterieOd października w naszej szkole trwa zbiórka zużytych baterii. Baterie zawierają mnóstwo substancji szkodliwych dla ludzi i środowiska i nie powinny trafiać razem z innymi odpadami na składowisko. Dlatego zachęcamy naszych uczniów do przynoszenia ich do szkoły, która przekazuje je do firmy zajmującej się utylizacją baterii. Akcja zbierania zużytych baterii prowadzona jest w placówkach oświatowych na terenie naszego miasta. Szkoły, które zbiorą najwięcej, zostaną nagrodzone. Dodatkowo Samorząd Uczniowski wyróżni uczniów, którzy przyniosą najwięcej baterii w okresie od października 2019r do maja 2020r.

NOWY SYSTEM.NAUCZANIA