winieta-01
winieta-02
winieta-03
winieta-04

1 października 2019 roku w naszej szkole przeprowadzone zostały wybory do Samorządu Uczniowskiego. Poprzedzono je kampanią wyborczą, w trakcie której kandydaci zaprezentowali swoje programy. Uprawnieni do głosowania byli wszyscy uczniowie szkoły. W głosowaniu wzięło udział 307 uczniów. Każdy wyborca mógł oddać tylko jeden głos na wybranego przez siebie kandydata.

Komisja wyborcza w składzie: Martyna Szynal, Oskar Cudek- Mróz oraz Kuba Firlej czuwała nad prawidłowym przebiegiem głosowania.

Nadzór nad przebiegiem wyborów sprawował opiekun Samorządu Uczniowskiego.

Zgodnie z Regulaminem Samorządu Uczniowskiego i Regulaminem Wyborów w skład Samorządu Szkoły Podstawowej weszły osoby o największej liczbie głosów i będą pełnić następujące funkcje:

Patrycja Wentrych z klasy 7A- PRZEWODNICZĄCA, Wojciech Procyk z klasy 7B- ZASTĘPCA, Łabno Zuzanna z klasy 8A - SKARBNIK, Cieśluk Filip z klasy 8A- SEKRETARZ

przewodniczaca zastepca

  sekretarzskarbnik

NOWY SYSTEM.NAUCZANIA