winieta-01
winieta-02
winieta-03
winieta-04

DSC 027130 września obchodzimy „Dzień Chłopaka”. Z tej okazji Samorząd Uczniowski przeprowadził wybory na „Najsympatyczniejszego chłopaka”. Każda klasa wybrała swojego kandydata. O tytuł „Najsympatyczniejszego” ubiegało się siedemna­stu naj­sym­pa­tycz­niej­szych i naj­bar­dziej kole­żeń­skich chłop­ców wśród całej spo­łecz­no­ści szkol­nej:

 

 • Kulig Miłosz – klasa IVa
 • Jurkiewicz Hubert – klasa IVb         
 • Piotrowski Szymon – klasa Va         
 • Żołądź Bartosz – klasa Vb
 • Stus Aleksander – klasa Vc  
 • Serwin Filip – klasa Vd        
 • Patorski Olivier – klasa VIa
 • Mleczko Filip – klasa VIb
 • Łyjak Oliwier – klasa VIc
 • Majchrowicz Igor – klasa VId
 • Januś Maksymilian – klasa VIIa
 • Łachut Kamil – klasa VIIa                                  
 • Białas Paweł – klasa VIIb
 • Cygan Alex – klasa VIIc      
 • Cudek- Mróz Oskar – klasa VIIIb          
 • Jarmułą Filip – klasa VIIIc
 • Król Jakub – klasa VIIIc                                      

Ale wygrać mógł tylko jeden z nich. W głosowaniu tajnym, w którym wzięli udział uczniowie z klas 4- 8, największą liczbę głosów zdobył uczeń klasy VIIb PAWEŁ BIAŁAS. Zwycięzca został udekorowany szarfą i otrzymał słodki upominek.

Pawłowi serdecznie gratulujemy, a wszyst­kim chłop­com jesz­cze raz życzymy samych rado­snych chwil i speł­nie­nia najskrytszych marzeń!

  

           

 

NOWY SYSTEM.NAUCZANIA