winieta-01
winieta-02
winieta-03
winieta-04

Wpobrane11 bieżącym roku szkolnym został przeprowadzony kurs pierwszej pomocy dla chętnych uczniów naszej szkoły. Uczestniczyło w nim blisko 40 osób. Szkolenia prowadzili ratownicy medyczni na co dzień pracujący w Państwowym Ratownictwie Medycznym i w Państwowej Straży Pożarnej. Podczas kursu uczniowie aktywnie pogłębiali swoją wiedzę, zarówno poprzez szkolenia teoretyczne, jak i praktyczne. Po ukończonym kursie uczestnicy otrzymali stosowne zaświadczenia. To był bardzo dobrze spożytkowany czas, a pozyskane umiejętności są bezcenne, gdyż ich posiadanie może przyczynić się nawet do uratowania ludzkiego życia. Kurs pierwszej pomocy dla uczniów to wspaniała i mądra inicjatywa, warta kontynuowania. Może stanie się dobrą praktyką, która pozwoli młodym ludziom na zgłębienie tajników ratowania tego, co dla człowieka najważniejsze.

NOWY SYSTEM.NAUCZANIA