winieta-01
winieta-02
winieta-03
winieta-04

DSC 0521radycją naszej szkoły jest udział w corocznej kampanii antyprzemocowej „Biała wstążka”. Tegoroczna tarnowska kampania poświęcona była dzieciom doświadczającym przemocy ze strony najbliższych, a jej hasłem przewodnim były słowa Janusza Korczaka „Nie ma dzieci – są ludzie”. Kampania miała na celu uwrażliwić na przemoc w stosunku do dzieci, osób najsłabszych i bezbronnych. Twarzą tarnowskiej odsłony kampanii był Wojciech Klich.

 

Nasza szkoła czynnie włączyła się do tej akcji. W czasie tygodnia „Białej wstążki” we wszystkich klasach zorganizowano lekcje wychowawcze o tematyce antyprzemocowej. Podjęto na nich rozmaite działania. Oto niektóre z nich:

  • pogadanki i debaty klasowe,
  • wybory dżentelmena klasy,
  • gazetki klasowe,
  • tablica informacyjna przy wejściu do szkoły,
  • wystawy prac plastycznych i plakatów m.in. nt. Dlaczego warto kochać i szanować dzieci,
  • klasowe kodeksy antyprzemocowe,
  • dyskusje inspirowane filami „Cyrk motyli” oraz „Nick Vujicic do uczniów o nękaniu w szkole”,
  • lekcje z psychologiem i pedagogiem szkolnym,
  • prezentacje i prelekcje przeciwko przemocy.

Głównym celem tych przedsięwzięć było zakodowanie uczniom informacji: czym jest przemoc i gdzie szukać pomocy, jeśli jej doświadczamy lub jesteśmy jej świadkami. Przemoc zawsze wiąże się z krzywdą, niesprawiedliwością i cierpieniem osób, które jej doznają, nie można wobec niej pozostać obojętnym.

 

NOWY SYSTEM.NAUCZANIA