winieta-01
winieta-02
winieta-03
winieta-04

DSC 027718 czerwca uczniowie klas siódmych uczestniczyli w spotkaniu z policjantem, p. Łukaszem Kiełbasą. Tematem prelekcji była odpowiedzialność karna nieletnich. Policjant w sposób zrozumiały dla uczniów przekazał informację na temat odpowiedzialności jaką wg przepisów prawa ponoszą nieletni. Istotne było uświadomienie uczniom, że postępując niezgodnie z prawem, nie są bezkarni. Młodzież z dużym zainteresowaniem wysłuchała prelekcji, której podsumowaniem była dyskusja na temat czynów objętych odpowiedzialnością karną nieletnich.

19 czerwca pierwszoklasiści oraz uczniowie klasy 3a wzięli udział w prelekcji na temat bezpieczeństwa w czasie letniego wypoczynku. Prelegent, p. Łukasz Kiełbasa przedstawił dzieciom zagrożenia czyhające na nie latem. Zwrócił uwagę na to, że wielu niebezpieczeństw można uniknąć, stosując się do zakazów i instrukcji umieszczanych w miejscach przeznaczonych do relaksu po całorocznej nauce. Policjant podkreślił także, iż bardzo ważne jest uświadomienie sobie, że za własne bezpieczeństwo w dużej mierze odpowiadamy sami.

 

NOWY SYSTEM.NAUCZANIA