winieta-01
winieta-02
winieta-03
winieta-04

20180326 091437Geometria to dział matematyki, który kojarzy się z różnorodnymi figurami geometrycznymi. Do ich wykonania niezbędne są przyrządy geometryczne oraz umiejętność posługiwania się nimi. W ramach ćwiczeń w sprawnym posługiwaniu się przyrządami geometrycznymi, na lekcjach matematyki z p. Karoliną Góryjowską, uczniowie klasy 4a wykonywali piękne rysunki złożone z: okręgów i kół oraz z łamanych. Ćwiczenia pozwoliły dzieciom dostrzec różnice w kształtach poszczególnych figur oraz zrozumieć, które przyrządy są potrzebne do wykonania każdej z nich. Wszystkie prace można było podziwiać na wystawce klasowej.

 

NOWY SYSTEM.NAUCZANIA