winieta-01
winieta-02
winieta-03
winieta-04

DSC 039221 grudnia 2017 r. o godzinie 17.00 w naszej szkole odbyły się jasełka bożonarodzeniowe, a do ich obejrzenia zaproszono Dyrekcję, Grono Pedagogiczne, nauczycieli emerytów i wszystkich pracowników szkoły. Jasełka przygotowali uczniowie z klasy VII b pod opieką pana Mariusza Łabuza. Pora dnia, dekoracja, przedstawione przez uczniów sceny oraz śpiew – sprzyjały refleksji nad tajemnicą Bożego Narodzenia w Betlejem. Aktorzy przedstawili wydarzenia opisane w Piśmie Świętym (Zwiastowanie, Narodzenie, pokłon pasterzy, dary królów, obawy Heroda, Ofiarowanie w świątyni), a narratorzy na bieżąco komentowali je i zachęcali do refleksji: „zobaczyliśmy: pasterzy, królów i Heroda… Różnych ludzi i różne postawy… A ty jak zachowasz się wobec przychodzącego Jezusa? Przyjmiesz? Oddasz pokłon? Złożysz dary? A może będziesz próbował pozbyć się Go i Jego nauki ze swojego życia?”  Wyjątkowe wrażenie wywarła na odbiorcach prezentacja multimedialna przedstawiająca zdjęcia najważniejszych miejsc w Ziemi Świętej związanych z Narodzeniem Jezusa. Ten nietypowy dla jasełek element przybliżył i pozwolił lepiej zrozumieć okoliczności i historyczną prawdę o Wcieleniu Boga, o przyjęciu ludzkiej natury przez Syna Bożego. Miało być przesłaniem dla ludzi, którzy na co dzień zapominają o tym, że na wzór Jezusa i z Jego pomocą powinni dążyć do świętości i swoją ludzką naturę kształtować na Jego podobieństwo.

 

Po jasełkach w świetlicy szkolnej odbyło się spotkanie opłatkowe wypełnione głębokimi religijnymi przeżyciami. Oprócz modlitwy zebrani wysłuchali refleksji pani Edyty Wardzały na temat istoty Bożego Narodzenia i obecności Boga w życiu współczesnego człowieka. Piękną niespodzianką było Pismo Święte, którym obdarowany został każdy uczestnik tego niezwykłego spotkania. Był to jeden z najpiękniejszych darów tegorocznego Bożego Narodzenia.

22 grudnia 2017r. jasełka zostały przedstawione dla klas: I-III oraz IV-VII i Gimnazjum.

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania dla pani Renaty Wieczorek i chóru szkolnego za przygotowanie i wykonanie pięknych piosenek, korelujących z treścią jasełek i ich przesłaniem. Serdeczne podziękowania kierujemy również dla pani Jolanty Szarkowicz – Baca i pani Agnieszki Białek za przygotowanie dekoracji i wykonanie zdjęć oraz dla pana Józefa Bommersbacha za nagłośnienie.

Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do powstania i wykonania jasełek, pragniemy złożyć życzenia: „Niech Boża Dziecina wszystkim błogosławi, niech nasze rodziny i domy będą miejscem pokoju i miłości! W Nowym Roku niech nikomu nie zabraknie Bożych łask, ludzkiej pomocy, dobroci i życzliwości!”.

 

NOWY SYSTEM.NAUCZANIA