winieta-01
winieta-02
winieta-03
winieta-04

DSCF64596 XII 2017r., w dzień odwiedzin św. Mikołaja, klasa 7a i p. K. Góryjowska odwiedzili Bibliotekę Pedagogiczną, gdzie czynnie uczestniczyli w warsztatach „Co to jest komiks? – historia i tworzenie własnego komiksu”. Uczniowie obejrzeli wywiady ze słynnymi osobami (twórcami tekstów komiksów oraz rysownikami), poznali historię komiksu oraz najsłynniejsze komiksy polskie i światowe. Następnie uczniowie podzielili się na 2 grupy i pracowali nad historią komiksu w Polsce i na świecie. Prace w postaci plakatu omawiali i prezentowali pozostałym uczestnikom warsztatów. 

Młodzież mogła sprawdzić swoją wiedzę w quizie, wykorzystując Kahoot!’a. Emocje związane z rywalizacją między uczniami sięgały zenitu, a okrzyki wznoszone przez wygranych budziły ptaki i wiewiórki w Parku Strzeleckim.

Ostatnim etapem było stworzenie własnego komiksu na bazie otrzymanego rysunku. Po emocjach związanych z warsztatami, uczniowie 7a udali się w ramach prezentu mikołajkowego do Cinema 3D, aby wraz z bohaterami „Ligi Sprawiedliwości” ocalić świat.

 

NOWY SYSTEM.NAUCZANIA