winieta-01
winieta-02
winieta-03
winieta-04

WP 20171113 08 27 51 ProXIX wiek i początek XX wieku to okres szybkiego rozwoju nauki i techniki, wielkich odkryć i wynalazków, które zmieniły życie ludzi. W te niezwykłe  czasy przenieśli się uczniowie klasy VI c. Złożyli wizytę w laboratorium wielkiej polskiej uczonej Marii Skłodowskiej-Curie, która opowiedziała o odkryciu pierwiastków promieniotwórczych – polonu i radu. Odwiedzili pracownię niemieckiego fizyka Wilhelma Roentgena, odkrywcy promieni X. Z jego pomocą dokonali udanej próby prześwietlenia klatki piersiowej. Przeprowadzili wywiady z Ignacym Łukasiewiczem – polskim naukowcem, wynalazcą lampy naftowej i Grahamem Bellem - szkockim uczonym, wynalazcą telefonu.

Spotkali się także z francuskim uczonym Ludwikiem Pasteurem i jego matką. Pani Pasteur opowiedziała o dzieciństwie i latach szkolnych swego syna, a on sam o wynalezieniu szczepionek zapobiegających zachorowaniu na wściekliznę, wąglik i cholerę. Dowiedzieli się także, że badanie bakterii miało znaczenie nie tylko dla medycyny, ale także dla życia codziennego. Ludwik Pasteur opracował bowiem technikę konserwacji żywności za pomocą odpowiednio dobranego podgrzewania produktów spożywczych, tak aby zniszczyć lub zahamować wzrost drobnoustrojów chorobotwórczych przy jednoczesnym zachowaniu smaku produktów i uniknięciu obniżenia ich wartości odżywczych.

 

NOWY SYSTEM.NAUCZANIA