winieta-01
winieta-02
winieta-03
winieta-04

PA310166Śmierć nie kończy ludzkiego życia i nie kończy więzi między ludźmi. Kościół tworzą zarówno żyjący na ziemi (Kościół pielgrzymujący), jak i ci którzy osiągnęli zbawienie i przebywają w niebie (Kościół uwielbiony) oraz ci, którzy potrzebują jeszcze oczyszczenia, naszej modlitwy i odpustów (Kościół oczyszczający się). Wszyscy w Kościele żyjemy we wzajemnej łączności i komunii, wzajemnie sobie pomagamy. Zbawieni w niebie modlą się za nas pielgrzymujących na ziemi. My natomiast modlimy się za tych, którzy przebywają w czyśćcu. W tym duchu - z okazji Uroczystości Wszystkich Świętych i Wspomnienia Wiernych Zmarłych - Samorząd Uczniowski naszej szkoły w dniu 31 października 2017r. zorganizował akcję „ZNICZ – pamiętamy i pomagamy”.

Przewodniczący klas wraz z Samorządem Uczniowskim oraz opiekunami – panią Anną Zielińską i panem Mariuszem Łabuz, wybrali się pod pomnik Gen. J. Bema przy ul. Wałowej, pomnik Papieża Jana Pawła II przy katedrze oraz na grób Nieznanego Żołnierza na Starym Cmentarzu, aby zapalić znicz i ofiarować pomoc w postaci modlitwy. Akcja miała również na celu umocnienie wiary uczniów w to, że zmarli potrzebują naszej pomocy, że nasza wizyta na ich grobach, modlitwa i zapalenie znicza stały się wyrazem naszej pamięci o nich oraz szacunku i formą oddani im czci. Organizatorom i uczestnikom akcji – składamy serdeczne podziękowania.

 

NOWY SYSTEM.NAUCZANIA