winieta-01
winieta-02
winieta-03
winieta-04

bem 101Z okazji Święta Patrona zapraszamy uczniów klas czwartych i piątych do udziału w konkursie historycznym Generał Józef Bem.
 Termin konkursu: 9 marca 2017 roku

Organizatorzy konkursu:
• Koło historyczne pod opieką mgr Barbary Hońdo,
• Koło biblioteczne pod opieką mgr Agnieszki Białek

Cele konkursu:

Celem konkursu jest zainteresowanie uczniów postacią patrona naszej szkoły, generała Józefa Bema - tarnowianina, bohatera walk o wolność Polski i Węgier. Chcemy rozbudzić zamiłowanie do historii naszej ojczyzny i naszego miasta, tak aby zdobyta wiedza historyczna kształtowała w dzieciach i młodzieży postawę patriotyzmu. Patron naszej szkoły to wzór godny naśladowania, od którego mogą się uczyć szacunku dla takich wartości jak wolność, tolerancja, prostota i skromność, osobista odwaga, wytrwałość i konsekwencja
w dążeniu do celu, poszanowanie drugiego człowieka.

Regulamin konkursu:

  1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas czwartych i piątych.
  2. Konkurs jest jednoetapowy i ma formę pisemną.
  3. Uczniowie zgłaszają swój udział pani Agnieszce Białek i zapisują się na listę wyłożoną w bibliotece szkolnej.

Termin konkursu: 9 marca 2017 roku.

Ogłoszenie wyników: W czasie uroczystej akademii z okazji Święta Patrona.
Zakres wymagań:

  • • Życie i działalność generała Józefa Bema ze szczególnym uwzględnieniem powstania listopadowego i walk o wolność Węgier,
    • Miejsca związane z Bemem w Tarnowie, w Polsce i na Węgrzech,
    • Formy upamiętnienia (pomniki, obrazy, utwory literackie, szkoły i inne instytucje).

Literatura

Karol Murawski, Józef Bem, wyd. WSiP 1975.
http://sp15.tarnow.pl/images/pdf/Gen-J-Bem-lektura.PDF

István Kovács, Józef Bem. Bohater wiecznych nadziei, RYTM, Warszawa 2009,

Strony internetowe

http://www.muzeum.tarnow.pl/artykul.php?id=66&typ=3

http://www.muzeum.tarnow.pl/artykul.php?id=3&typ=3

http://www.muzeum.tarnow.pl/artykul.php?id=46&typ=3

http://www.muzeum.tarnow.pl/artykul.php?id=4&typ=3

http://sp15.tarnow.pl/o-szkole/patron-szkoly

http://www.it.tarnow.pl/index.php/pol/Atrakcje/TARNOW/Zabytki-i-atrakcje/General-Jozef-Bem

http://spruda.szkolnastrona.pl/index.php?p=new&idg=mg,48&id=25&action=show

http://encyklopedia.eduteka.pl/wiki/J%C3%B3zef_Bem

http://hej-kto-polak.pl/wp/?p=34909

Informacji na temat konkursu udziela p. Barbara Hońdo.

NOWY SYSTEM.NAUCZANIA