winieta-01
winieta-02
winieta-03
winieta-04

dscf4315 kopiaPodobnie jak w latach ubiegłych dziewczęta z klas VI wzięły udział w programie profilaktycznym „Między nami kobietkami”. W dniu 14 listopada 2016 r. spotkanie z naszymi szóstoklasistkami przeprowadziła wykwalifikowana pielęgniarka z Działu Profilaktyki i Edukacji Procter & Gamble  - p. Olga Skraba. Tematem spotkania były problemy okresu dojrzewania, pierwsze tajniki dorosłości i praktyczne wskazówki, jak sobie radzić w trudnych dla kobiet sytuacjach. Dziewczęta z zainteresowaniem słuchały przygotowanej specjalnie dla nich prelekcji, a nabyta wiedza pozwoliła im lepiej zrozumieć przemiany fizyczne i emocjonalne, zachodzące w okresie dojrzewania.

NOWY SYSTEM.NAUCZANIA