winieta-01
winieta-02
winieta-03
winieta-04

DSCF4222W dniach 7-10 listopada br. uczniowie klas IV i V uczestniczyli w warsztatach, podczas których realizowany był program profilaktyczny Epsilon. Jego celem było przede wszystkim kształtowanie postaw tolerancji i wzajemnego szacunku w zespole klasowym, umiejętności współistnienia w grupie, zapobieganie przemocy oraz izolacji i odrzuceniu przez grupę rówieśniczą. Koordynatorem przedsięwzięcia była mgr Jolanta Szarkowicz-Baca. Każda klasa uczestniczyła w trzygodzinnym spotkaniu prowadzonym przez specjalistów Centrum Edukacji  i Profilaktyki „EPSILON”. Młodzież chętnie angażowała się w proponowane przez trenerów działania: w historię dramową, gry aktywizujące oraz dyskusję. Uczniowie ocenili warsztaty jako bardzo interesujące, bowiem poruszano tam problemy bliskie nastolatkom.

W zajęciach uczestniczyli także wychowawcy klas, którzy dzięki temu mieli okazję poznać swoich uczniów w innej sytuacji - odmiennej od lekcyjnej, a podejmowane tematy mogą kontynuować na lekcjach wychowawczych. Po skończonych warsztatach wychowawcy i pedagog szkolny uzyskali wiele cennych wskazówek do pracy z poszczególnymi zespołami klasowymi. Warsztaty były ważnym punktem w realizacji Programu Wychowawczego naszej szkoły.

 

NOWY SYSTEM.NAUCZANIA