winieta-01
winieta-02
winieta-03
winieta-04

PA140157W piątek 14 października, jak co roku, obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Edukacji Narodowej. W sali gimnastycznej zgromadzili się nauczyciele, zaproszeni goście oraz młodzież. Interesującą scenografię, wprowadzająca w atmosferę tego wyjątkowego dnia wykonały panie: Jolanta Szarkowicz-Baca i Agnieszka Białek. Uroczystość rozpoczęli podopieczni pani Bogusławy Hołdy z klasy Ia, którzy zaśpiewali piosenkę nawiązującą do przypadającego w tym dniu święta. Ich występ nagrodzony został rzęsistymi oklaskami.

Następnie uczennica klasy VIc, Weronika Klich przypomniała zebranym, dlaczego nauczyciele mają swoje święto właśnie 14 października.

Po tym krótkim wprowadzeniu głos zabrała Pani Dyrektor, Teresa Kot, która serdecznie podziękowała pedagogom pracującym w naszej szkole za pracę nad kształtowaniem umysłów młodych ludzi oraz wręczyła nagrody wyróżniającym się w pracy nauczycielom.

Wyrazy wdzięczności za pracę oraz życzenia wielu sukcesów w imieniu Rady Rodziców przekazała pani Małgorzata Słomka-Narożańska.

W części  artystycznej, przygotowanej przez panie: Barbarę Skwarek oraz Alinę Skrabacz- Sowa uczniowie klas Va i VIc zaprezentowali  warsztaty zatytułowane Pracownik oświaty wie wszystko, a jeśli nie wie, potrafi udawać, że tak jest. Podczas „warsztatów” nauczyciele dowiedzieli się, jakimi metodami należy pracować, aby osiągnąć zamierzone efekty, jakiego słownictwa używać, by być rozumianym przez uczniów. W końcowej części spotkania odbył się pokaz mody dla nauczycieli. Prezentujący zwracali uwagę nie tylko na stroje, ale również na akcesoria niezbędne do nauczania poszczególnych przedmiotów. Tak więc poloniści dowiedzieli się, że niemożliwe jest zapoznanie uczniów z zasadami polskiej  gramatyki i ortografii bez wałka i miotełki służącej do wymiatania błędów, a historycy nabrali przekonania, że do wzbudzenia w uczniach miłości do nauczanego przez nich przedmiotu niezbędny jest łuk.

Rozważania na temat kondycji polskiej oświaty, sugerowanych metod pracy oraz strojów gwarantujących dobre wyniki nauczania wzbogacone były piosenkami wykonanymi przez chór szkolny prowadzony przez panią Renatę Wieczorek.

Zarówno widzowie, jak i artyści świetnie się bawili. Było to prawdziwe święto wszystkich, dla których „Piętnastka” jest drugim domem.

NOWY SYSTEM.NAUCZANIA