winieta-01
winieta-02
winieta-03
winieta-04

01017441W miesiącach tradycyjnie poświęconych książkom tj. maju i czerwcu w klasach I-III naszej szkoły został przeprowadzony Konkurs Pięknego Czytania. Celem tego konkursu było: doskonalenie umiejętności pięknego czytania, kształtowanie kultury czytelniczej, rozwijanie twórczych talentów, budzenie zainteresowań wartościową literaturą dziecięcą, prezentacja własnych umiejętności i porównanie ich z umiejętnościami innych, uczenie rywalizacji w miłej atmosferze. Konkurs był rozgrywany w dwóch etapach: I – etap klasowy do 25 maja 2016 r. i II – etap międzyklasowy.

Podczas II etapu konkursu finaliści przeczytali przygotowane fragmenty utworu z literatury dziecięcej. W ten sposób wyłoniono Mistrzów w kategoriach: klasy I, klasy II, klasy III. Ocenie podlegała: dykcja (0-4 pkt),interpretacja tekstu (0-4 pkt), zachowanie limitu czasu (1 pkt), płynność i bezbłędność czytania (0-4 pkt). Koordynatorem konkursu była pani Małgorzata Bednarz. Konkurs cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem.

Zwycięzcy otrzymali tytuły:
Mistrz Pięknego Czytania Klas I: Maria Sasu z klasy I a.
Wyróżnienia: Krzysztof Martowicz I b, Julia Bednarz I c, Lena Weseli I d.
Mistrz Pięknego Czytania Klas II: Igor Majchrowicz z klasy II d.
Wyróżnienia: Weronika Dudek II a, Krzysztof Łata II b, Gabriela Kuling II c.
Mistrz Pięknego Czytania Klas III: Justyna Podpłomyk z klasy III c.
Wyróżnienia: Oliwia Hołda III a, Emilia Grysiewicz III b.
Mistrzowie oraz wyróżnieni uczniowie otrzymali nagrody książkowe i pamiątkowe dyplomy podczas Pikniku Szkolnego.

NOWY SYSTEM.NAUCZANIA