winieta-01
winieta-02
winieta-03
winieta-04

5c 2W kwietniu uczniowie klas piątych na lekcjach historii zrealizowali projekt Wybitni wodzowie XVI – XVII w. Efektem ich pracy były gazetki przedstawiające sylwetki wybitnych wodzów: hetmana Jana Tarnowskiego, hetmana Stefana Czarnieckiego, hetmana Stanisława Żółkiewskiego i jego prawnuka - hetmana i króla Jana III Sobieskiego. Każda grupa zaprezentowała je na forum klasy według samodzielnie przygotowanego scenariusza.

 

NOWY SYSTEM.NAUCZANIA