winieta-01
winieta-02
winieta-03
winieta-04

41829n 1417108257tW tym roku po raz trzeci nasza szkoła wzięła udział w Kampanii: „Biała wstążka” - największej na świecie międzynarodowej inicjatywie mającej na celu walkę z przemocą wobec kobiet oraz wspieranie działań na rzecz jej przeciwdziałania. Jest ona organizowana od 24 lat w ponad 55 krajach. Tegoroczna tarnowska edycja kampanii odbyła się w dniach od 30 listopada do 4 grudnia. Twarzą tarnowskiej odsłony kampanii został Rafał Huszno – lider zespołu Totentanz. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Roman Ciepiela - prezydent Tarnowa.

Społeczność ”Piętnastki” czynnie włączyła się do kampanii. W czasie tygodniowego obchodu  „Białej wstążki” we wszystkich klasach zorganizowano lekcje wychowawcze dotyczące tematyki przemocowej. Przyjęły one formę pogadanek, debat klasowych, towarzyszyły im pojekcje filmów w ramach programu profilaktycznego „Nie daj się”, wystawy prac plastycznych, wybory dżentelmena klasy itp. Na korytarzu szkolnym przygotowano tablicę informacyjną – można było na niej znaleźć wiadomości o tym, kiedy mamy do czynienia z przemocą i gdzie w przypadku jej wystąpienia możemy szukać wsparcia i pomocy. Tablicę ozdobiły prace uczniów - plakaty antyprzemocowe.

W klasach IV – V na zajęciach prowadzonych przez pedagoga szkolnego również poruszano tematykę przemocy. Młodzież poznała rodzaje przemocy, skutki, które niesie ona ze sobą, a także dowiedziała się gdzie szukać pomocy, gdy ona wystąpi. Swoje przemyślenia uczniowie przelali na papier tworząc w klasach IV - graffitti antyprzemocowe, a w klasach V podczas pracy w grupach – plakaty przeciwko pomocy. Powstałe prace udekorowały klasowe wystawy, tworząc swoisty protest przeciwko różnym formom agresji, przemocy.

Do akcji „Biała wstążka” włączyli się czynnie wychowawcy świetlicy – odbyły się tam pogadanki i zajęcia z zakresu przeciwdziałania różnym formom agresji. Na tablicy świetlicowej pojawiła się wystawa poruszająca temat przemocy. Wśród rodziców przeprowadzono akcję informacyjną polegającą na kolportażu ulotek.

Tematyka przemocy została poruszona także w gazetce szkolnej „Bemówka”. Pojawił się w niej dodatek specjalny poświęcony przemocy oraz radzeniu sobie z negatywnymi emocjami.

Tematyce „Białej Wstążki” było poświęcone spotkanie Samorządu Szkolnego. Uczniowie zostali zapoznani z przebiegiem Kampanii w szkole i zobowiązani do przekazania tych informacji w klasie. Wszystkie klasy IV – VI zostały zobowiązane do wykonania gazetek ściennych poświęconych tematyce antyprzemocowej – wszystkie wywiązały się ze swego zadania. Poinformowali też oni swoich kolegów możliwości wzięcia udziału w konkursie na najlepsze hasło antyprzemocowe (link do rozstrzygnięcia)

Podsumowaniem tegorocznej kampanii „Białej wstążki” była konferencja zorganizowana przez tarnowski MOPS – organizatora tej akcji w Tarnowie. Wzięły w niej udział panie: Jolanta Szarkowicz-Baca i Agnieszka Białek.

Wszystkie powzięte dzialania miały za zadanie przedstawić nasz sprzeciw wobec agresji i przyczynić się do jej przeciwdziałania. 

 

NOWY SYSTEM.NAUCZANIA