winieta-01
winieta-02
winieta-03
winieta-04

p1020831W dniach 18 i 20 lutego uczniowie klasy VI b oraz VI c wzięli udział w warsztatach  zorganizowanych przez Bibliotekę Pedagogiczną w Tarnowie.  Celem zajęć było pokazanie odmienności, jak również poznanie zwyczajów innych narodów. Szóstoklasiści mieli okazję  zapoznać się z żydowskimi zwyczajami, słuchając opowieści P. Marty Mróz oraz audiobooków związanych z tradycjami żydowskimi(np. Świętem Chanuki), czytanych przez znanych aktorów.

Na zakończenie, uczniowie rozwiązywali quiz w programie Kahoot, który sprawdzał zdobyte ze słuchowiska wiadomości oraz grali w żydowską grę – drejdel, do której podeszli bardzo entuzjastycznie. 

NOWY SYSTEM.NAUCZANIA