winieta-01
winieta-02
winieta-03
winieta-04

dscf1137W czwartek 15 października 2015 r. uczniowie klas trzecich zostali przeszkoleni w ramach Ogólnopolskiej kampanii edukacyjno – prewencyjnej ,,Ambasadorzy Bezpiecznego Internetu”. Szkolenie uświadomiło dzieciom, jakie zagrożenia czyhają na nie w świecie wirtualnym, wskazało sposoby bezpiecznego, kulturalnego i efektywnego korzystania z Internetu. Trzecioklasiści dowiedzieli się jak unikać zagrożeń wynikających z jego użytkowania oraz jak prawidłowo reagować w momencie zetknięcia się z nimi. Dzieci chętnie brały udział w dyskusji i stworzyły zasady bezpieczeństwa w Internecie.

W ramach tej kampanii na zebraniach wychowawcy klas III rozdali ulotki edukacyjne. Znalazły się tam informacje dla rodziców dotyczące bezpiecznego korzystania z komputera przez ich pociechy. Doskonałym sposobem poszerzenia wiedzy były też bezpłatne szkolenia dostępne na stronie internetowej: www.ambasadorzy.kulturaonline.pl/szkolenia. Z propozycji tej skorzystali zarówno nauczyciele uczący w naszej szkole, jak i rodzice trzecioklasistów. Uczestnictwo zostało potwierdzone stosownymi certyfikatami, a rodzice dodatkowo mieli możliwość wzięcia udziału w ankiecie.

Ogólnopolska kampania edukacyjno-prewencyjna Ambasadorzy Bezpiecznego Internetu ma na celu ochronę małoletnich w Polsce przed zagrożeniami wiążącymi się z korzystaniem z Internetu. Zadanie to realizowane jest poprzez przeprowadzenie szeregu działań o charakterze edukacyjnym i prewencyjnym. Celem projektu jest również wsparcie otoczenia dziecka w Polsce - rodziców i nauczycieli - poprzez dostarczanie wiedzy na temat kształtowania właściwych nawyków korzystania z Internetu i propagowanie istniejących rozwiązań technicznych w tym zakresie.

NOWY SYSTEM.NAUCZANIA