winieta-01
winieta-02
winieta-03
winieta-04

p1012182W okresie Świąt Bożego Narodzenia w naszej szkole odbyła się „Wigilia szkolna” i jak co roku ważnym jej elementem był udział Dyrekcji, Grona Pedagogicznego, nauczycieli emerytów, przedstawicieli Rady Rodziców, pracowników szkoły i uczniów w „Jasełkach bożonarodzeniowych”. Jasełka przygotowali uczniowie klasy Va Szkoły Podstawowej Nr 15 i klasy IIa oraz IIIa Niepublicznego Gimnazjum „Piętnastka” pod opieką p. Mariusza Łabuza i zaprezentowali w dniach 21 i 22 grudnia 2015r.

Jasełka składały się z czterech aktów: „Przy wigilijnym stole”; „Zwiastowanie, narodzenie, pasterze, królowie”; „Niewiara, obawy, Herod”; „Ludzkie problemy, zabieganie, samotność”. Uczniowie grający poszczególne role świetnie wywiązali się z powierzonego im zadania i przekazali widzom kilka istotnych myśli i wskazówek: „wszystko ma swój czas i jest pora wszystkiemu pod niebem”; „nie trzeba mieć wszystkiego, aby być sobą”; „prawdziwie wielki jest ten, kto z miłością innym służy”; „Bóg narodził się w Betlejem, w żłobie, lecz biada ci, jeśli nie narodził się w tobie”; „bez Boga, ani do proga – zło i nienawiść, dobrem i miłością należy zwyciężać”; „przychodźcie do Niego często, módlcie się co dzień i czyńcie wszystko, cokolwiek On w Ewangeliach wam powie”.

Treść przedstawienia, stroje i talent aktorów oraz dekoracja i oprawa muzyczna – wzbudziły
u widzów wzruszenie i zachwyt oraz wprowadziły w głębszą refleksję i zadumę nad tajemnicą Bożego Narodzenia. Dlatego w tym miejscu serdeczne podziękowania za okazaną pomoc kierujemy pod adresem pani Renaty Wieczorek i chóru oraz pani Jolanty Szarkowicz – Baca i pani Agnieszki Białek.
Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do powstania i zrealizowania tegorocznych jasełek – dziękujemy i życzymy:
„Niech Boża Dziecina wszystkim błogosławi, niech nasze rodziny, domy i szkoła będą miejscem pokoju i miłości!
W Nowym Roku niech nikomu nie zabraknie Bożych łask, ludzkiej pomocy i życzliwości!”

NOWY SYSTEM.NAUCZANIA