winieta-01
winieta-02
winieta-03
winieta-04

DSCF1216W dniach 1 – 30 października 2015 roku, Samorząd Uczniowski pod opieką P. Mariusza Łabuza przeprowadził na terenie naszej szkoły akcję charytatywną: „PRZEMÓW LUDZKIM GESTEM”.
Celem tego przedsięwzięcia było zebranie karmy dla zwierząt i środków pieniężnych na ich leczenie. W związku z tym Samorząd Uczniowski mobilizował uczniów naszej szkoły do składania datków pieniężnych do puszki wolontariackiej dostarczonej do naszej szkoły przez przedstawiciela Centrum Wolontariatu „Empatia” oraz do zbierania i gromadzenia w wyznaczonym miejscu karmy dla zwierząt. Zaangażowanie w akcję stało się okazją do uwrażliwienia uczniów na los bezdomnych zwierząt, znęcanie się nad nimi, ich warunki bytowe w schroniskach, a także do konkretnej pomocy i wyrażenia naszej opieki i pomocy zwierzętom. Odzew ze strony uczniów i efekty przeprowadzonej akcji były imponujące, o czym można się przekonać oglądając załączone w galerii zdjęcia.
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w akcję i okazali wielkie serce wobec potrzebujących zwierząt.

NOWY SYSTEM.NAUCZANIA