winieta-01
winieta-02
winieta-03
winieta-04

dscf0926W poniedziałek, 28 września uczniowie klas piątych i szóstych wzięli udział w programie profilaktycznym Godność człowieka. Podczas dwugodzinnych zajęć młodzież zapoznała się z podstawowymi pojęciami związanymi z tematyką warsztatów, wysłuchała pogadanki na temat relacji z innymi ludźmi i sposobów ich budowania oraz na temat zagrożeń, jakie czyhają na młodych ludzi we współczesnym świecie. Uczniowie musieli odpowiedzieć sobie na pytanie, ile czasu dziennie poświęcają na kontakt z urządzeniami technologii cyfrowej i czemu to służy. Prowadzący bardzo ciekawie mówił także o zagrożeniach płynących z używania alkoholu, narkotyków czy innych substancji psychoaktywnych. Wiele uwagi poświęcił paleniu papierosów przez młodych ludzi, podkreślając, że  prowadzi to do uzależnienia obciążającego człowieka na całe życie. Wykładowi towarzyszyły filmy pokazujące różne sytuacje prowadzące do uzależnień i ich skutki.

Uczniowie brali czynny udział w spotkaniu, odpowiadając na pytania prowadzącego, dzieląc się z rówieśnikami swoimi spostrzeżeniami i refleksjami.

Warsztaty prowadzone w taki sposób na pewno pozytywnie wpłyną na rozwój duchowy dzieci, przyczynią się do podniesienia samooceny każdego z nich i kształtowania postawy szacunku wobec innych.

Zajęcia prowadził pan Stanisław Koćwin, emerytowany funkcjonariusz Policji.

___________________________________________________

Pan Stanisław Koćwin jest bardzo cenionym i doświadczonym profilaktykiem, członkiem GKRPA w Wierzchosławicach, członkiem zespołu ds. monitorowania problemów narkotyków i narkomanii na poziomie lokalnym oraz zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Od wielu lat zajmuje się profilaktyką ryzykownych zachowań młodzieży. Posiada certyfikat na realizację programów profilaktycznych "SAPER-czyli jak rozminować agresję", "ARCHEZJA" - profilaktyka w pradziejach i in. Uczestniczył w szeregu szkoleń dot. profilaktyki ryzykownych zachowań m. in. w cyklu szkoleniowym dla animatorów zajęć profilaktycznych "Małopolska Akademia Mistrzów III 2009". Współpracuje ze Stowarzyszeniem "Nowa Szansa" w zakresie profilaktyki uzależnień. Nadal uczestniczy w cyklicznych szkoleniach osób zajmujących się przeciwdziałaniem alkoholizmowi, narkomani oraz agresji i przemocy w rodzinie. 

Program profilaktyczny autorstwa Pana Stanisława Koćwina "Godność Człowieka" opracowany jest wg koncepcji zintegrowanej profilaktyki uniwersalnej (dr Szymon Grzelak 2009), co oznacza, że jednocześnie może zapobiegać różnym negatywnym zrachowaniom młodzieży przy tym samym nakładzie sił i kosztów.              

NOWY SYSTEM.NAUCZANIA