winieta-01
winieta-02
winieta-03
winieta-04

p126006710 czerwca 2015 r. w klasie I ,,d”, odbył się ,,III klasowy konkurs pięknego czytania”. Uczestnicy mieli za zadanie zaprezentować przygotowany fragment dowolnej książki. Podczas czytania ocenie podlegały: płynność i poprawność czytania, wyrazistość i dykcja oraz interpretacja czytanego tekstu. Komisja konkursowa składająca się z zespołu klasowego oraz wychowawcy, Tamary Szczeklik przyznała:

I miejsce – Annie Burnat i Laurze Podgórskiej
II miejsce – Jakubowi Maligowi
III miejsce – Julii Ziaji

Pierwszoklasiści czytają coraz lepiej. Gratulujemy!

NOWY SYSTEM.NAUCZANIA