winieta-01
winieta-02
winieta-03
winieta-04

p124070204 marca br. uczniowie klas I – III wzięli udział w pogadance ,,Bezpieczny wypoczynek”, zorganizowanej i przeprowadzonej przez Tarnowskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.

 

NOWY SYSTEM.NAUCZANIA