winieta-01
winieta-02
winieta-03
winieta-04

bemOrganizatorzy konkursu:

 • kółko historyczne pod opieką mgr Barbary Hońdo,
 • samorząd uczniowski pod opieką mgr Agnieszki Białek, Urszuli Karpały, mgr Karoliny Góryjowskiej, mgr Grażyny Kamirskiej.

Cele konkursu:
Celem konkursu jest zainteresowanie uczniów postacią patrona naszej szkoły, generała Józefa Bema - tarnowianina, bohatera walk o wolność Polski i Węgier. Chcemy rozbudzić zamiłowanie do historii naszej ojczyzny i naszego miasta, tak aby zdobyta wiedza historyczna kształtowała w dzieciach i młodzieży postawę patriotyzmu. Patron naszej szkoły to wzór godny naśladowania, od którego mogą się uczyć szacunku dla takich wartości jak wolność, tolerancja, prostota i skromność, osobista odwaga, wytrwałość i konsekwencja w dążeniu do celu, poszanowanie drugiego człowieka.

Regulamin konkursu:

 1. Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów naszej szkoły.
 2. Konkurs jest jednoetapowy, przeprowadzany osobno dla każdego poziomu nauczania.
 3. Forma konkursu:
  - klasy I-III - teleturniej, w którym reprezentanci klas będą ustnie odpowiadać na wylosowane zestawy pytań (dostosowane do ich wiedzy i umiejętności). Każdą
  - klasę reprezentuje troje uczniów, którzy oceniani są indywidualnie.
  - klasy IV-VI - test pisemny (45 minut).
 4. Zgłoszenie udziału w konkursie do 13 marca 2015 roku:
  - klasy I-III – listy z nazwiskami reprezentantów poszczególnych klas należy składać na ręce pani Grażyny Kamirskiej,
  - klasy IV-VI – uczniowie zgłaszają swój udział pani Agnieszce Białek i zapisują się na listę wyłożoną w bibliotece szkolnej.

Termin konkursu:
Klasy I-III 16-19 marca 2015 roku
Klasy IV-VI 16 marca 2015 roku.

Ogłoszenie wyników, wręczenie dyplomów i nagród w czasie uroczystej akademii z okazji Święta Patrona 20 marca 2015 roku.

Zakres wymagań:

 • życie i działalność generała Józefa Bema ze szczególnym uwzględnieniem powstania listopadowego i walk o wolność Węgier,
 • miejsca związane z Bemem w Tarnowie, w Polsce i na Węgrzech,
 • formy upamiętnienia (pomniki, obrazy, utwory literackie, szkoły i inne instytucje).

Literatura

Lektury
Karol Murawski, Józef Bem, wyd. WSiP 1975.
(publikacja dostępna w formacie PDF na szkolnej stronie www)
István Kovács, Józef Bem. Bohater wiecznych nadziei, RYTM, Warszawa 2009, 

Strony internetowe
http://www.muzeum.tarnow.pl/artykul.php?id=66&typ=3
http://www.muzeum.tarnow.pl/artykul.php?id=3&typ=3
http://www.muzeum.tarnow.pl/artykul.php?id=46&typ=3
http://www.muzeum.tarnow.pl/artykul.php?id=4&typ=3
http://sp15.tarnow.pl/o-szkole/patron-szkoly
http://www.it.tarnow.pl/index.php/pol/Atrakcje/TARNOW/Zabytki-i-atrakcje/General-Jozef-Bem
http://spruda.szkolnastrona.pl/index.php?p=new&idg=mg,48&id=25&action=show
http://encyklopedia.eduteka.pl/wiki/J%C3%B3zef_Bem
http://hej-kto-polak.pl/wp/?p=34909

NOWY SYSTEM.NAUCZANIA