winieta-01
winieta-02
winieta-03
winieta-04

11-wieliczka14 listopada 2013r. klasy 6a i 6c wraz z wychowawcami p. K. Góryjowską i p. P. Krysą zwiedzały Kopalnię Soli w Wieliczce wpisaną przez UNESCO na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego. Uczniowie zapoznali się z bogactwem regionu, przypomnieli sobie legendy związane z naszym terenem. W ciągu 3 godzin przeszli podziemną trasę turystyczną ukrytą na głębokości 135 m, zapoznali się ze sposobami wydobycia soli na przełomie wieków, zwiedzili piękną Kaplicę św. Kingi oraz Muzeum Żup Krakowskich z maszynami i narzędziami górniczymi, mogli podziwiać wykute w soli piękne komory, a także rzeźby wykute z soli (m.in. F. Chopina, M. Kopernika, św. Kingi, Kazimierza III Wielkiego). Wszyscy zadowoleni i pełni wrażeń wrócili szczęśliwie do domu.

NOWY SYSTEM.NAUCZANIA