winieta-01
winieta-02
winieta-03
winieta-04

DSCF4872W dniu 11.10.2013r. października w naszej „Piętnastce" obchodzono Dzień Edukacji Narodowej. Podczas uroczystości Pani Dyrektor Teresa Kot, szczególnie wyróżniającym się nauczycielom wręczyła nagrody dyrektora, a także złożyła na ręce grona pedagogicznego serdeczne życzenia. Uczniowie pod opieką kol. Z. Księżyk i E. Ogrodnik przygotowali krótką część artystyczną. Zabawne dialogi przeplatały znane piosenki ze zmienionymi, do szkolnych realiów, tekstami. O profesjonalne wykonanie tych utworów zadbała kol. R. Wieczorek. Piękne dekoracje i multimedialna prezentacja to dzieło kol. J. Szarkowicz-Baca, A. Białek i D. Wojciechowskiej. Na uroczystość licznie przybyli też nauczyciele emeryci, oraz absolwenci, którzy chętnie i z sentymentem wracają do naszej placówki.

 

NOWY SYSTEM.NAUCZANIA