winieta-01
winieta-02
winieta-03
winieta-04

DSCF6744W program profilaktyczny „Żyj zdrowo i kolorowo" włączyła się pielęgniarka szkolna Pani Danuta Grzebieniowska. W klasach 1b, 2a, i 3c 13 maja przeprowadziła pogadanki na temat „piramidy zdrowia", po wysłuchaniu której uczniowie przygotowali zdrowe kanapki.
Nasza szkoła przyjmuje na ćwiczenia z promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej studentów pielęgniarstwa PWSZ wraz z nauczycielami opiekunami praktyk zawodowych. W bieżącym roku gościliśmy dwie grupy pod opieką Pani mgr Kazimiery Moździerz oraz cztery grupy pod opieką Pani mgr Elżbiety Marcisz. Wszystkie grupy przygotowały bardzo ciekawe zajęcia, wysoko ocenione przez uczniów i nauczycieli „piętnastki". Tematy zajęć dotyczyły witamin i ich roli dla zdrowia (klasy 1a,1b,2c,3a, 3b,3c), aktywności fizycznej (2b, 2c, 3b) oraz profilaktyki próchnicy zębów (klasy 1a,1b, 2b, 3a). Jedna z grup studentów przeprowadziła ćwiczenia z ratowania życia ludzkiego dla uczniów klas 4a, 5a, 5b, 5c, 6a, 6b, 6c.

 

NOWY SYSTEM.NAUCZANIA